Abiks loomaomanikule

Loomaarstide artiklid

Meie kliiniku loomaarstide kirjutatud artiklid leiad alalehelt “Artiklid”

Loomaga reisimine

b-410531-dog_Animated_Animal

Info lemmikloomaga reisimisel kehtivatele nõuetele – http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=967

Meie sõbrad

Inglise keelseid nõuandeid

Seadustest

Lemmikloomade pidamise eeskirjad:

Kuulutused

Jagame Nõmme Loomakliiniku Facebooki lehel (www.facebook.com/nommeloomakliinik) meeleldi kõiki kadunud/ leitud/ kodu otsivate loomadega seonduvaid kuulutusi.

Kui soovid, et jagaksime sinu kuulutust, saada palun kuulutuse tekst (NB! koos looma pildiga) meie meiliaadressile: nommeloomakliinik@gmail.com.

Kuulutuses kirjelda looma võimalikult täpselt (välimuse tunnusjooned; iseloomu tunnusjooned; vanus; sugu; kas loom on vaktsineeritud/kiibitud/kastreeritud/steriliseeritud jne) ja väljenda selgelt, kas loom on ära anda/ müüa/ leitud/ kadunud/ otsid loomale uut kodu jne.

NB! Kuulutuse lõppu lisa kindlasti ka enda kontaktandmed (telefoninumber või e-mail või mõlemad) selleks, et kuulutusele reageerijad saaksid sinuga ühendust võtta.

Aitame üheskoos igal loomal leida kodu!

TEATA ALATI HÜLJATUD LOOMAST EESTI LOOMAKAITSE SELTSI INFOTELEFONILE 526 7117 VÕI KOHALIKULE OMAVALITSUSELE!

LOOMAPIDAMISE REEGLITE RIKKUMISEST TEATA ALATI POLITSEILE VÕI KOHALIKULE OMAVALITSUSELE!

Tarbijamängud Facebookis

OÜ Nõmme Loomakliinik poolt Facebookis korraldatavate tarbijamängude üldreeglid on alljärgnevad:

1. Tarbijamängude sisu

1.1 Nõmme Loomakliiniku poolt Facebookis korraldatavates tarbijamängudes (edaspidi nimetatud „NL Tarbijamängud“) võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad isikud. Alaealised isikud (st. alla 18-aastased isikud) võivad osaleda NL Tarbijamängudes ainult oma vanema(te) (sh. ema, isa või muu täisealine isik, kes on määratud vastava alaealise isiku ametlikuks eestkostjaks) nõusolekul. Osalejad ei tohi olla lähedalt seotud ettevõttega OÜ Nõmme Loomakliinik (st. osaleda ei saa OÜ Nõmme Loomakliinik töötajad ja nende pereliikmed).

1.2 NL Tarbijamängud toimuvad alati ainult OÜ Nõmme Loomakliinik Facebooki lehel aadressiga: http://www.facebook.com/nommeloomakliinik

1.3 NL Tarbijamängud toimuvad vastavalt OÜ Nõmme Loomakliinik juhatuse poolt määratud aegadele/ perioodidele ning need kuulutatakse alati välja vastava postitusega OÜ Nõmme Loomakliinik Facebooki lehel, mis asub punktis 1.2 nimetatud veebiaadressil. Vastavas mängu alustavas postituses on alati kirjas mängu täpne kestus.

1.4 NL Tarbijamängudes osalemiseks tuleb hakata OÜ Nõmme Loomakliinik sõbraks Facebookis (vajutades „Meeldib“/“Like“ OÜ Nõmme Loomakliiniku Facebooki lehel) ja jagada vastavat Facebooki postitust, millega on mäng välja kuulutatud. Postitust tuleb jagada avalikult (st. postitus peab olema jagaja ehk mängus osaleda sooviva isiku Facebooki kontol nähtav avalikult ja kõigile). Osalemiseks tuleb täita kõik eelnimetatud tingimused.

1.5 Kõik osalejad, kes on korrektselt täitnud punktis 1.4 nimetatud reeglid ja kes vastavad ka punktis 1.1 toodud nõuetele, osalevad auhinna loosimisel, mis toimub alati vastava mängu lõpus. Mängu võitja kuulutatakse avalikult välja Facebookis vastava mängu postituse all kommentaarides. Seejärel teavitab OÜ Nõmme Loomakliinik osalejat võidust Facebookis kirja teel, saates kirja võitja isikliku kontoga (st. kontoga, millega osaleja osales vastavas mängus) ühendatud e-mailile (st. kasutades Facebookis kirja saatmise liidest). OÜ Nõmme Loomakliinik palub kirjaga võitjal saata oma postiaadress, millele seejärel saadetakse auhind.

1.6 Võitjaga võetakse Facebookis kirja teel ühendust 7 tööpäeva jooksul pärast loosimist.

1.7 Auhind postitatakse võitjale 7 tööpäeva jooksul pärast seda kui võitja on edastanud OÜ-le Nõmme Loomakliinik oma postiaadressi.

2. NL Tarbijamängude auhinnad

2.1 NL Tarbijamängudes on auhindadeks erinevad loomatooted (sh. loomatoidud). Ühe mängu kohta loositakse üldjuhul välja üks võitja ja üks auhind. Loositav auhind kuulutatakse alati välja mängu alustavas Facebooki postituses ning auhinnad on mängudes erinevad. Täpne info sisaldub alati vastavas postituses, millega Facebookis vastavat mängu alustatakse.

2.2 Auhinna võitja nimi avaldatakse veebiaadressil http://www.facebook.com/nommeloomakliinik. Võitja nimi avaldatakse pärast loosimist tehtavas kommentaaris, mis lisatakse vastava mängu postituse alla.

2.3 NL Tarbijamängude auhindu väljastatakse 30 kalendripäeva jooksul pärast loosimise toimumist. Juhul kui võitja ei vasta OÜ Nõmme Loomakliinik Facebooki kirjale selle perioodi jooksul, annetab OÜ Nõmme Loomakliinik vastava auhinna OÜ Nõmme Loomakliinik juhatuse poolt valitud loomi abistavale isikule/ ettevõttele/ organisatsioonile.

3. NL Tarbijamängude kestus

NL Tarbijamängude kestus on alati nimetatud vastavas Facebooki postituses, millega mäng välja kuulutatakse.

4. NL Tarbijamängude korraldaja

NL Tarbijamängude korraldaja on OÜ Nõmme Loomakliinik (reg.kood: 11160468), aadress Pärnu mnt 434, Tallinn, Eesti.

5. Muud nõuded ja tingimused

5.1 NL Tarbijamängudes osalemisega kinnitab osaleja korraldajale esitatud andmete õigsust, enda vastavust NL Tarbijamängude reeglitele, soovi NL Tarbijamängus osaleda ning nõustumist kõigi korraldaja kehtestatud NL Tarbijamängude nõuete ja tingimustega.

5.2 Auhinnad antakse alati üle pärast mänguperioodi lõppu.

5.3 Kui pärast loosimist selgub, et loositud võitja ei ole täitnud kõiki NL Tarbijamängu reegleid, on korraldajal ühepoolne ja ümberlükkamatu õigus loosida uus võitja või annetada auhind ära.

5.4 Võidetud auhinda ei vahetata võitja soovil välja muu auhinna vastu ega maksta välja rahas.

5.5 Kui auhinna võitja ei ole hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul vastanud OÜ Nõmme Loomakliinik poolt Facebookis saadetud kirjale (alates tema kui auhinna võitja nime avalikustamisest veebiaadressil http://www.facebook.com/nommeloomakliinik), on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata ja annetada vastav auhind OÜ Nõmme Loomakliinik juhatuse poolt valitud loomi abistavale isikule/ ettevõttele/ organisatsioonile.

5.6 Auhind saadetakse postiga võitjale 7 tööpäeva jooksul pärast seda, kui võitja on saatnud korraldajale info oma postiaadressi kohta.

5.7 Korraldaja ei vastuta NL Tarbijamängus osalemise või osaleja autasustamise ebaõnnestumise eest juhul, kui osaleja ei ole kinni pidanud korraldaja kehtestatud NL Tarbijamängude nõuetest ja -tingimustest ja/või kui osaleja on esitanud ebaõigeid või ebatäpseid andmeid ja/või muude tõrgete eest, mis ei ole korraldaja põhjustatud.

5.8. OÜ Nõmme Loomakliinik korraldab NL tarbijamänge kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega.

5.9. Lisainformatsiooni NL Tarbijamängude kohta saab e-posti aadressil nommeloomakliinik@gmail.com